Sayt bildirişi

Məzmun  üzrə məsul şəxs 
Orxan Əhmədov
ƏDV: DE 313983736
 
Ünvanı
Einbecker küçəsi 18
10317 Berlin
 
Əlaqə vasitəsi
Telefon: +4917685589190
E-Mail: info@ormado.de

Səhifənin tərtibatı və maketi üzrə müəlliflik hüquqları Ormado Kaffeehaus şirkətinə məxsusdur. Bu səhifədə yerləşdirilən mətnlərin və məlumatların müəlliflik hüquqları üçün Almaniya Federativ Respublikasının eyni adlı qanunvericiliyi əsas götürülür. Qeyd olunan məlumatların və mətnlərin müəlliflik hüququ haqqında qanunvericilikdən kənar çoxaldılması, işlənməsi və istənilən növ dəyərləndirilməsi üçün tərtibatçının yazılı razılığı alınmalıdır. Bu səhifələr yalnız xüsusi və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün yüklənə və onların surətləri çıxarıla bilər. 


İnternet səhifəsində yerləşdirilmiş materiallar diqqətlə axtarılmış və araşdırılmışdır. Həmin məlumatların düzgünlüyü, doğruluğu və aktuallığı üçün heç bir zəmanət verilmir. Nəşr edilmiş materialların istifadəsi nəticəsində dəymiş ziyana görə məsuliyyət istisna edilir. 

Bundan başqa biz həmin səhifələrdə müvafiq linklər də yerləşdirmişik.  Bütün bu linklər üçün aşağıdakılar əsas götürülür: Nəzərinizə çatdırırıq ki, tərtibat və səhifəyə birləşdirilmiş linklərdəki materiallara hər hansı bir müdaxilə etməmişik. Buna görə də ümumi ana səhifəmizdə yerləşdirilmiş bütün linklərin aktual məzmunlarında qeyd oluna biləcək saxta, dəyişdirilmiş yaxud da cinayət tərkibli elementlərə görə məsuliyyəti istisna edirik. Hüquqa zidd olan materiallar linklərin yerləşdirilməsi zamanı tanınmamışdır. 
 
Bu ərizə bizim ana səhifəmizdə qeyd olunan bütün linklərə  şamil olunur. Səhv, qanunsuz  yaxud da natamam məlumatlar və  xüsusilə də onlardan istifadəyə görə dəymiş ziyana görə məsuliyyət daşımırıq.   

Əgər işgüzar münasibətlər çərçivəsində şəxsi məlumatlar (misal üçün: adı, ünvanı yaxud da elektron poçt ünvanı) ötürülərsə, operator zəmanət verir ki, həmin məlumatlar yalnız kommunikasiya üçün istifadə ediləcək və digər şəxslərə ötürülməyəcəkdir. 
 
Bütün məlumatlara görə zəmanət verilmir. Yalnışlıqların aradan qaldırılması və düzəlişlərin edilməsi hüququ qorunub saxlanılır.

Tətbiqi yüklə